Dotacja

Klub Malucha Mama&Papa został zakwalifikowany do udziału w
Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019,
w związku z tym:
  • Kwota przyznanego dofinansowania na 1 dziecko miesięcznie wynosi nie więcej niż 100 zł i przeznaczona jest na pomniejszenie o przyznaną kwotę opłaty ponoszonej przez rodziców/opiekunów;
  • Kwota przyznanego dofinansowania na 1 dziecko niepełnosprawne lub wymagające szczególnej opieki miesięcznie wynosi nie więcej niż 500zł i przeznaczona jest w wysokości 100 zł na pomniejszenie o przyznaną kwotę opłaty ponoszonej przez rodziców/opiekunów oraz 400 zł dla podmiotu na utrzymanie miejsca.
Skip to content