Klub wpisany do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Klub Dziecięcy Mama&Papa zostanie wpisany do REJESTRU ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH na podstawie art. 28 ust. 1 lub art. 46a ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157,z późn. zm.) z chwilą zakończenia wszelkich prac adaptacyjnych w obiekcie.

Udostępnij

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Skip to content