O Klubie

Raj w Gaju

Klub dziecięcy Mama& Papa to kameralna domowa chata przygotowana dla dzieci do 3-go roku życia. Nasz Klub to miejsce niezwykłe – położone w ślepej uliczce, wśród drzew i przyrody, z przechadzającymi się nieopodal sarnami, kuropatwami, gdzie nieustannie słychać śpiew ptaków, z dala od ulicznego zgiełku i hałasu miasta. Mama&Papa to raj w Gaju. Raj dla dzieci i ich rodziców, opiekunów. To przede wszystkim miejsce przyjazne i bezpieczne. Posiadamy monitoring całego obiektu. Zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę wychowawców pracującą z dziećmi wg planu daltońskiego. Więcej informacji o systemie edukacji daltońskiej przygotowaliśmy dla Was w osobnej zakładce. Chcemy bowiem, abyście jako Rodzice, opiekunowie wiedzieli na czym polega ten system pracy z dziećmi.

chlopiec_biegnie_gaj
Klub Mama&Pana jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia DALTON, dzięki temu szerzymy edukację według planu daltońskiego, kształcimy i doskonalimy nauczycieli w zakresie edukacji według planu daltońskiego oraz upowszechniamy ideę planu daltońskiego wg Helen Parkhurst wśród wszystkich zainteresowanych.
Nasz Klub Mama&Papa powstał dzięki dofinansowaniu z dotacji celowej w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2019
Pracujemy w dwóch grupach wiekowych:
maluszków (dzieci do 2 roku życia) oraz starszaków (2-3 lata).
Łącznie posiadamy 30 miejsc.

Standard 0.1.

Opieka nad dziećmi w wieku od 6 miesięcy do 3 lat zorganizowana jest w najlepszym interesie dziecka:

• maksymalny czas pobytu dziecka w wieku do 18 miesięcy nie powinien przekraczać 20 godzin w tygodniu,
• każdą grupą dzieci zajmują się stale co najmniej dwie osoby dorosłe, w tym co najmniej 1 opiekun/nka z pełnymi kwalifikacjami,
• proporcja liczby dorosłych opiekunów/nek w klubach dziecięcych do liczby dzieci nie jest mniejsza niż:
wiek dziecka: 12-24 mies – grupa: 12 dzieci –  3 opiekunów/nek
wiek dziecka:  24-36 mies – grupa: 15 dzieci – 3 opiekunów/nek
wiek dziecka: różnowiekowa (1 – 3 lata) – grupa: 15 dzieci –  3 opiekunów/nek

W Klubie dziecięcym Mama&Papa zapewniamy opiekę nad dzieckiem w wymiarze do 10 godzin dziennie względem każdego dziecka. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymiar opieki w klubie dziecięcym może być, na wniosek rodzica dziecka, wydłużony. W naszym klubie dziecięcym jeden opiekun może sprawować opiekę nad maksymalnie 8 dzieci, a w przypadku, gdy w grupie znajduje się dziecko niepełnosprawne lub dziecko wymagające szczególnej opieki maksymalnie nad 5 dzieci. Szczegółowe informacje na temat możliwości pobytu dziecka w Klubie znajdują się w osobnej zakładce.

Wszystkie pomieszczenia będą zaadaptowane i wyposażone z uwzględnieniem potrzeb rozwojowe dzieci w różnym wieku, stymulując potrzebę eksperymentowania i ciekawość, umożliwiając różne formy interakcji między dziećmi. Wykorzystana będzie również aranżacja sal wg planu daltońskiego. Pomieszczenia, zabawki, etc. spełniają standardy jakości opieki i wspierania opracowanych przez Fundację Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego (Warszawa, 2012) stanowiących dobre praktyki w zakresie odnoszącym się do realizacji funkcji edukacyjnej instytucji opieki nad dzieckiem do lat 3. Sale będą zaaranżowane zgodnie z dostępnością uniwersalnego projektowania.

Naszą przestrzeń zaaranżowaliśmy w duchu planu daltońskiego. Chociaż ogromną kopalnią inspiracji są dla nas również angielskie i amerykańskie przedszkola, które zawierają w sobie większość założeń planu daltońskiego. Strategicznym punktem w sali będzie nasza tablica, na której znajdą się najważniejsze informacje.

Plan Daltoński

W prawym dolnym rogu są dni tygodnia, zgodne z kolorystyką planu daltońskiego . Poniżej widać zdjęcia dzieci i ich odciśnięte rączki. To jest tabela, którą nazwaliśmy „Helping Hand” (po polsku tak zwani dyżurni). W każdy poniedziałek w czasie spotkania porannego dzieci losują swoje funkcje na cały tydzień. Jest tu na przykład pomoc przy posiłku (rozkładanie sztućców, kubków, sprzątanie ze stołu po posiłku), funkcja przesuwania strzałki w planie dnia, pilnowanie porządku w kącikach tematycznych.

Dzieci codziennie rano będą mogły koło swoich zdjęć przypiąć uśmiechnięte lub smutne buźki, w zależności od nastroju. Bardzo istotnym elementem tablicy jest plan dnia. Pokazuje wszystkie elementy które następują po sobie w ciągu dnia. Wyznaczona (wylosowana) osoba przesuwa strzałkę w raz ze zmieniającą się aktywnością. I tak mamy poranne schodzenie się dzieci, spotkanie w kręgu, śniadanie, po nim zajęcia z całą grupą.

Następnie wychodzimy na dwór, jemy obiad, po którym część dzieci odpoczywa na leżakach, a część czyta lub ogląda książeczki. W części popołudniowej zaplanowany jest Choice Time, tak zwana praca i zabawa w kącikach zainteresowań. Około godziny 15 dzieci jedzą podwieczorek i bawią się swobodnie do momentu przyjścia rodziców.

Na sam koniec dnia mamy zajęcia zamykające. Na tą część przygotowujemy karteczki z pytaniami i zadaniami. Karteczki są w słoiku, siedzimy w kręgu, losujemy karteczki i rozmawiamy na temat spędzonego w Klubie czasu. Zwykle są to pytania o to co ci się dziś podobało, czego nowego się dowiedziałeś, czy ktoś dziś zrobił dla ciebie coś miłego. Takie pozytywne zakończenie dnia w Klubie oraz ćwiczenie wzmacniające poczucie wspólnoty i więzi. Na tablicy umieszczone są również zasady panujące w Klubie. Są one napisane w sposób pozytywny. Czyli zamiast zakazu „nie wolno bić” jest stwierdzenie „Rączki i nóżki trzymamy przy sobie”. Staramy się unikać stwierdzeń zakazujących typu „nie wolno”, wolę raczej skupić się na wzmacnianiu pozytywnych komunikatów. Na samej górze tablicy jest miejsce na umieszczenie głównego tematu wiodącego danego tygodnia lub też książeczki, które aktualnie czytamy. Nieodłącznym elementem są oczywiście zegary, w tym zegar daltoński. Stosujemy również hałasomierz, który znajduje się niedaleko głównej tablicy.

W zależności od rodzaju wykonywanych zajęć dzieci mają określone, jaki poziom hałasu jest dopuszczalny. Hałasomierz przedstawia 3 kolory: żółty – jest dobrze, pomarańczowy – uwaga, jest już głośno, czerwony – jest stanowczo za głośno. Dzieci uczą się w ten sposób pracować i bawić w taki sposób, aby poziom hałasu był akceptowalny dla każdego z grupy.

Przy tablicy powieszone są gazetniki, które opisane są imieniem każdego dziecka. W te przegródki dzieci wkładają swoje karty pracy lub niedokończone prace. Gazetniki umieszczone są na tyle nisko, że dzieci w każdej chwili mogą do nich wrócić bez proszenia nas o pomoc. Każdy kącik tematyczny w sali jest oznaczony obrazkiem i napisem. Jest to bardzo ważne dla dzieci, ponieważ pomaga im i nam uniknąć mieszania się zabawek i pomocy po całym Klubie. Wiadomo, że książki zostają w kąciku czytelniczym, a przybory kuchenne w tymże kąciku. Łatwo się odnieść do tak namacalnych i widocznych informacji, kiedy zaczynamy sprzątanie z dziećmi. Z tego też względu każda szuflada i każde pudło mają swój obrazek z informacją, co się w nich znajduje. Jednym z punktów planu dnia wg planu daltońskiego dnia jest Choice Time. To czas kiedy przygotowujemy dla naszych dzieci kilka zajęć w kącikach tematycznych. Na jednej ze ścian jest tablica z nazwami kącików z kieszonkami. Dzieci wybierają, w którym kąciku chcą spędzać czas i umieszczają patyczek ze swoim imieniem w odpowiednią kieszonkę. Wybierając zajęcia na Choice Time kierujemy się obserwacją dzieci i ich zainteresowań tak, aby oprócz realizacji codziennej podstawy programowej, mogły rozwijać również swoje indywidualne predyspozycje. W tym zakresie pomocne jest także oświetlenie, które chcemy zastosować w naszym Klubie – tj. Human Lighting. 

Wspieranie rozwoju

W naszym Klubie Mama&Papa wdrażamy rozwiązania wspierające rozwój dzieci w przyjaznym i bezpiecznym środowisku. Dzieci rosną i uczą się w zawrotnym tempie, dlatego niezwykle ważne jest, aby zachęcać je do kreatywności od najmłodszych lat. Nie od dziś wiadomo, że zabawa jest naturalnym i najbardziej skutecznym sposobem na rozwijanie wszystkich zmysłów i kształtowanie zdolności intelektualnych. Im więcej czasu dzieci będą poświęcać na zabawę, tym więcej będą się uczyć, tym samym lepiej kształtując umiejętności niezbędne w późniejszym życiu. Dlatego właśnie nasz Klub korzysta z materiałów edukacyjnych LEGOEducation na poziomie żłobka. 

Przy naszym Klubie Malucha powstanie plac zabaw zaprojektowany zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania. Będzie to szczególny plac zabaw. To miejsce, w którym bawić się mogą wszystkie dzieci – także te niepełnosprawne. To dla nich zbudowane zostaną tu m.in. piaskownice na podwyższeniu oraz specjalne huśtawki. Takich miejsc nie ma nie tylko w Mogilanach, w Gaju – gdzie planowana jest inwestycja, ale nie ma także w Krakowie. Zrobimy wszystko, by nie brakowało świadomości, by mądrze z nich korzystać. Integracyjne place zabaw z atestem to bezpieczna i przyjazna przestrzeń zarówno dla zdrowych, jak i niepełnosprawnych dzieci.

W Klubie Mama&Papa wpłaty można uiszczać gotówką, przelewem lub kartą płatniczą. Akceptujemy wszystkie rodzaje kart. Miejsce u nas warto sobie wcześniej zarezerwować. W tym celu zapraszamy do nas od poniedziałku do piątku lub w weekend o dowolnej porze – wymagane wcześniejsze uzgodnienie terminu.

W przypadku pytań proszę o kontakt pod numerem: 533 577 448 lub e-mailowo: klub@mamaandpapa.edu.pl

Plan Daltoński: Czym jest Edukacja Daltońska?

Koncepcja edukacyjna Plan Daltoński została stworzona przez Helen Pankhurst. Intelektualne ruchy w społeczeństwie zainspirowały pod koniec XIX w. wielu twórców teorii edukacji, jak Maria Montessori czy John Dewey do poszukiwania nowych rozwiązań. Zaczęli oni w tym czasie głosić odważne idee związane z nowoczesnym podejściem do systemu edukacji. Helen Pankhurst przez kilka lat współpracowała z Marią Montessori, ale Plan Daltoński stworzyła dopiero po rozpoczęciu samodzielnej działalności. W efekcie w roku 1922 została wydana „Edukacja według Planu Daltońskiego”.

Najstarsza szkoła daltońska działa obecnie w Stanach Zjednoczonych. Innowacyjne podejście edukacji daltońskiej podkreśla znaczenie odpowiedzialności za podejmowane zadania, samodzielnego uczenia się dzieci, zachęca do uczenia się we współpracy.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Odpowiedzialność za proces uczenia się to powierzanie dzieciom odpowiedzialności za wyniki tego procesu oraz za sposób w jaki ten końcowy wynik powstaje. Dzięki temu, akcent procesu dydaktycznego przesuwa się z wykonywania poleceń, niejednokrotnie bardzo czasochłonnych, w kierunku prawdziwego opanowania materiału. W procesie tym ważnym elementem jest kontrola.

SAMODZIELNOŚĆ
Samodzielność w planie daltońskim oznacza, ze dzieci same muszą znajdować rozwiązania, rozwiązywać problemy i same wykonywać zadania. Samodzielna praca bardzo dobrze działa na motywację. Dzieci z chęcią podejmują działania wymagające ich aktywności. Samodzielność stanowi także ważny czynnik dydaktyczno-organizacyjny. Gdy dzieci pracują samodzielnie, mogą to robić na swoim własnym poziomie. Ponadto nauczyciel ma więcej czasu by pomóc tym dzieciom, które tej pomocy potrzebują w edukacji żłobkowej.
Chęć brania odpowiedzialności i podejmowania inicjatyw jest naturalną potrzebą dziecka i można ją zaobserwować w różnych grupach wiekowych, chociaż jest ściśle związana wiekiem oraz poziomem rozwoju intelektualnego dziecka.

WSPÓŁPRACA
Współpraca w koncepcji edukacji daltońskiej rozpatruje się w dwojaki sposób: jako „współpracę wychowawczą”- niosącą ze sobą wartości w zakresie edukacji społecznej, której najważniejszym pojęciem jest szacunek oraz „współpracę dydaktyczną”. W ramach współpracy dydaktycznej nauczyciel organizuje dwie formy współpracy: grupy współpracujące i grupy wzajemnej pomocy. W przypadku grup wzajemnej pomocy dzieci otrzymują zadanie do samodzielnego wykonania, przy czym każde dziecko w razie potrzeby może poprosić kolegę o wyjaśnienie, jeśli czegoś nie rozumie. Każde dziecko stara się nie przeszkadzać innemu i pomaga mu gdy to jest konieczne. Tak rozumiana współpraca stanowi przeciwieństwo konkurencji i rywalizacji.

Natomiast w grupach współpracujących, na poziomie edukacji przedszkolnej, dzieci otrzymują zadanie do wykonania w parach. Zasadą jest, że każdego ranka dzieci wybierają jakąś aktywność, wykonywaną razem ze swoim „kolegą z pary”. Na tablicy zadań określa się, co tego ranka będą robić razem. Wspólnie dokonują wyboru, co oznacza, ze musi między nimi dojść do komunikacji, która stanowi podstawę współpracy. Cel uczenia się przez współpracę jest taki, by dzieci nabierały umiejętności współpracy z każdym, a nie tylko z najbliższymi kolegami.

0
Miejsc dla dzieci do 3 roku życia
0 tys. zł
Dotacji z programu Maluch +
0
Grupy wiekowe

Uczymy, jak się uczyć

Misją Fundacji JMP – inspiracje w edukacji jest budowanie świadomości edukacji medialnej poprzez kształtowanie cyfrowych kompetencji dzieci, młodzieży i dorosłych. Propagujemy wykorzystanie IT w edukacji i zarządzaniu oświatą.

Wizja Fundacji JMP – inspiracje w edukacji wyraża się w tworzeniu środowiska, metod i narzędzi, przy pomocy których łatwiej jest pozyskać uwagę młodego człowieka i zilustrować znaczenie wiedzy oraz rozumieć nas samych i otaczający nas świat.

  • To nauczenie dzieci, młodzieży, nauczycieli, ludzi biznesu poprawnego myślenia, trenowania własnego umysłu, tak, aby obudzić w sobie potencjał.
  • To dzielenie się wiedzą w zakresie w zakresie technik pamięciowych, szybkiego czytania, rodzajów inteligencji czy map myśli.
  • To tworzenie przestrzeni dla postaw kreatywnych, bo kreatywność sprawia, że życie jest przyjemniejsze, bardziej interesujące i pełne osiągnięć.
Skip to content